تابلو نخ یا قاب نخ نگار یک تابلوی برجسته دست ساز است که از میخ و نخ ساخته می شود. در ساخت این اثر هنری، خلاقیت و تکنولوژی به زیبایی

اشتراک گذاری