تابلو میخ و نخ سردار شهید حسن باقری
اشتراک گذاری
تابلو نخ و میخ نفیس داوود میرباقری
اشتراک گذاری
تابلو میخ و نخ نفیس استاد محمد علی کشاورز
اشتراک گذاری
تابلو میخ و نخ نفیس استاد شهرام ناظری
اشتراک گذاری
تابلو میخ و نخ علامه طباطبایی

علامه سید محمد حسین طباطبایی فیلسوف و مفسر بزرگ قرآن کریم

اشتراک گذاری
تابلونخ استاد شهید مطهری، روز معلم
اشتراک گذاری
تابلو نخ و میخ هدیه سهراب سپهری
اشتراک گذاری
تابلونخ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی
اشتراک گذاری
تابلونخ ایستاده بر قله؛ حاج احمد متوسلیان
اشتراک گذاری
تابلو میخ و نخ هدیه مهران مدیری
اشتراک گذاری